Language of document :

Kanne 26.3.2009 - Noël v. neuvosto

(Asia F-31/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen, jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi, kumoaminen siltä osin kuin tämä päätös vaikuttaa kantajan uralla etenemiseen palkkaluokissa AST 1-7.

Vaatimukset

13.11.2006 tehty päätös, jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi, on kumottava siltä osin kuin tämä päätös vaikuttaa kantajan uralla etenemiseen palkkaluokissa AST 1-7

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________