Language of document :

Žaloba podaná 26. marca 2009 - Noël/Rada

(vec F-31/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola žalobkyňa menovaná za úradníčku v skúšobnej dobe, v rozsahu, v akom je týmto rozhodnutím zaradená do skupiny služobného postupu AST 1-7

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 13. novembra 2006, ktorým bola žalobkyňa menovaná za úradníčku, v rozsahu, v akom je týmto rozhodnutím zaradená do skupiny služobného postupu AST 1-7,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________