Language of document :

Tožba, vložena 26. marca 2009 - Noël proti Svetu

(Zadeva F-31/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o imenovanju tožeče stranke za uradnico na poskusnem delu, ker ta odločba vpliva na njeno karierno pot AST 1-7.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 13. novembra 2006 o imenovanju tožeče stranke za uradnico na poskusnem delu naj se razglasi za nično, ker vpliva na njeno karierno pot AST 1-7;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________