Language of document :

Προσφυγή της 31ης Μαρτίου 2009 - Chaouch κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-30/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Dhikra Chaouch (Oetrange, Λουξεμβούργο) (Εκπρόσωποι: F. Moyse και A. Salerno, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Η ακύρωση της αποφάσεως της ΑΔΑ περί μη χορηγήσεως του επιδόματος εγκαταστάσεως στην προσφεύγουσα.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεως του άρθρου 5 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 20, και, κατά συνέπεια, να ακυρώσει τις από 2 Ιουλίου και 8 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσεις της ΑΔΑ·

να αναγνωρίσει ότι η προσφεύγουσα δικαιούται το επίδομα εγκαταστάσεως το οποίο προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 1, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ συν τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη καταβλητέο το επίδομα αυτό έως και την ημερομηνία πραγματικής καταβολής, υπολογιζόμενους με το ισχύον κατά την επίμαχη χρονική περίοδο επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως προσαυξημένο κατά δύο μονάδες·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________