Language of document :

Kanne 31.3.2009 - Chaouch v. komissio

(Asia F-30/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Dhikra Chaouch (Oetrange, Luxemburg) (edustajat: asianajajat F. Moyse ja A. Salerno)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantajalle on jätetty myöntämättä asettautumiskorvaus, kumoaminen.

Vaatimukset

On todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 5 artiklaa on loukattu suhteessa 20 artiklaan ja näin ollen nimittävän viranomaisen 2.7.2008 ja 8.12.2008 tekemä päätös on kumottava

kantajalle on myönnettävä oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaiseen asettautumiskorvaukseen viivästyskorkoineen, joka on suuruudeltaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten kyseessä olevaa ajanjaksoa varten vahvistama korko korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, siitä päivästä lukien, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, ja siihen päivään asti, jolloin maksaminen tosiasiassa tapahtuu

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________