Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 31. martā - Chaouch/Komisija

(lieta F-30/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dhikra Chaouch, Oetrange (Luksemburga) (pārstāvji - F. Moyse un A. Salerno, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma nepiešķirt prasītājai iekārtošanās pabalstu atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta, aplūkojot to kopā ar 20. pantu, pārkāpumu un līdz ar to atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 2. jūlija un 2008. gada 8. decembra lēmumu;

atzīt prasītājas tiesības uz Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punktā paredzēto iekārtošanās pabalstu, pieskaitot nokavējuma procentus, sākot no brīža, kad šis pabalsts bija jāizmaksā, līdz faktiskai tā samaksai, Eiropas Centrālās bankas galvenajām refinansēšanas darbībām noteiktās procentu likmes apmērā, kas piemērojama attiecīgajā laika posmā, pieskaitot divus punktus;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________