Language of document :

Sag anlagt den 30. marts 2009 - Lebedef og Jones mod Kommissionen

(Sag F-29/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) og Trevor Jones (Ernzen, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på at bringe købekraften af lønningerne i Luxembourg på samme niveau som lønningerne i Bruxelles, subsidiært, påstand om annullation af de af sagsøgernes lønsedler, der er udstedt fra 15. juni 2008.

Sagsøgernes påstande

Den stiltiende afvisning af at bringe købekraften af lønningerne i Luxembourg på samme niveau som af lønningerne i Bruxelles annulleres.

Subsidiært: de af sagsøgernes lønsedler, der er udstedt for perioden fra 15. juni 2008, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________