Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 30. martā - Lebedef un Jones/Komisija

(lieta F-29/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giorgio Lebedef, Senningerberg (Luksemburga) un Trevor Jones, Ernzen (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prāvas priekšmets un apraksts

Lūgums atcelt lēmumu, ar kuru atteikts pielīdzināt atalgojuma pirktspējas līmeni Luksemburgā tādam atalgojuma pirktspējas līmenim, kāds ir Briselē, un pakārtoti - lūgums atcelt prasītāju paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2008. gada 15. jūnija.

Prasītāju prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar kuru atteikts pielīdzināt atalgojuma pirktspējas līmeni Luksemburgā tādam atalgojuma pirktspējas līmenim, kāds ir Briselē;

pakārtoti - atcelt prasītāju paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2008. gada 15. jūnija;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________