Language of document :

Beroep ingesteld op 30 maart 2009 - Lebedef en Jones / Commissie

(Zaak F-29/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) en Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om de koopkracht van de bezoldigingen te Luxemburg op een niveau te brengen dat gelijkwaardig is aan dat van de koopkracht van de bezoldigingen te Brussel en, subsidiair, verzoek om nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen vanaf 15 juni 2008

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit om de koopkracht van de bezoldigingen te Luxemburg op een niveau te brengen dat gelijkwaardig is aan dat van de koopkracht van de bezoldigingen te Brussel;

subsidiair, nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen over de periode vanaf 15 juni 2008;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________