Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2009 r. - Lebedef i Jones przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) i Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie odmowy wyrównania siły nabywczej wynagrodzeń w Luksemburgu z poziomem równorzędnym sile nabywczej wynagrodzeń w Brukseli i pomocniczo wniosek o stwierdzenie nieważności odcinków wyliczenia wynagrodzenia skarżących wystawionych od dnia 15 czerwca 2008 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji w sprawie odmowy wyrównania siły nabywczej wynagrodzeń w Luksemburgu z poziomem równorzędnym sile nabywczej wynagrodzeń w Brukseli;

stwierdzenie nieważności odcinków wyliczenia wynagrodzenia skarżących wystawionych od dnia 15 czerwca 2008 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________