Language of document :

Žaloba podaná 30. marca 2009 - Lebedef a Jones/Komisia

(vec F-29/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) a Trevor Jones (Ernzen, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí stanovenia kúpnej sily pre odmeny v Luxemburgu na úroveň zodpovedajúcu úrovni kúpnej sily odmien v Bruseli, a subsidiárne, návrh na zrušenie výplatných pások žalobcov vydaných od 15. júna 2008

Návrhy žalobcov

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí stanovenia kúpnej sily pre odmeny v Luxemburgu na úroveň zodpovedajúcu úrovni kúpnej sily odmien v Bruseli,

subsidiárne, zrušiť výplatné pásky žalobcov vydané za obdobie od 15. júna 2008,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________