Language of document :

Tožba, vložena 30. marca 2009 - Lebedef in Jones proti Komisiji

(Zadeva F-29/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksembourg) in Trevor Jones (Ernzen, Luksembourg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena izenačitev kupne moči plač v Luxembourgu z ravnjo kupne moči plač v Bruslju in, podredno, predlog za razglasitev ničnosti plačilnih list tožečih strank, izdanih od 15. junija 2008.

Predlogi tožečih strank

Zavrnitev zaradi molka organa glede izenačitve kupne moči plač v Luxembourgu z ravnjo kupne moči plač v Bruslju naj se razglasi za nično;

podredno, plačilne liste tožečih strank, izdanih za obdobje od 15. junija 2008, naj se razglasijo za nične;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________