Language of document :

Talan väckt den 30 mars 2009 - Lebedef och Jones mot kommissionen

(Mål F-29/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) och Trevor Jones (Ernzen, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte anpassa köpkraften för lönerna i Luxemburg så att den motsvarar köpkraften för lönerna i Bryssel och, i andra hand, ogiltigförklaring av de lönebesked som utställts till sökandena från och med den 15 juni 2008.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet att inte anpassa köpkraften för lönerna i Luxemburg så att den motsvarar köpkraften för lönerna i Bryssel,

i andra hand ogiltigförklara de lönebesked som utställts till sökandena från och med den 15 juni 2008, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________