Language of document :

Sag anlagt den 13. marts 2009 - Cerafogli mod ECB

(Sag F-23/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ved avocats L. Lévi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af bankens direktions afgørelse om udnævnelse af en midlertidig rådgiver ved Overvågningsafdelingen og om annullation af meddelelsen om ledig stilling ECB/074/08 samt alle afgørelse truffet på grundlag heraf. Desuden påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Direktionens afgørelse af 17. juli 2008 om udnævnelse af L. til midlertidig rådgiver ved Overvågningsafdelingen annulleres.

Meddelelsen om ledig stilling ECB/074/08 annulleres.

Følgelig i) annulleres enhver afgørelse truffet på grundlag af meddelelsen om ledig stilling, herunder afgørelsen om udnævnelse af L. til midlertidig rådgiver ved Overvågningsafdelingen, der blev truffet efter udnævnelsesproceduren, og ii) tilpligtes sagsøgte at betale et beløb på 10 000 EUR, der fastsættes efter billighed, i erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt, samt 2 500 EUR i erstatning for den økonomiske skade, der er knyttet til sagsøgerens rådgiveres intervention under den administrative procedure.

Såfremt fuldbyrdelse af en annullationsdom medfører alvorlige vanskeligheder, tilpligtes sagsøgte at betale et beløb på 45 600 EUR.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________