Language of document :

Kanne 13.3.2009 - Cerafogli v. EKP

(Asia F-23/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Lévi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus keskuspankin johtokunnan sen päätöksen kumoamisesta, jolla osastolle OVS nimitettiin virkaa toimittava neuvonantaja, ja avointa virkaa ECB/074/08 koskevan ilmoituksen sekä kaikkien sen perusteella tehtyjen päätösten kumoamisesta. Lisäksi vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan tietty rahamäärä korvaukseksi kantajalle aiheutuneesta aineettomasta ja aineellisesta vahingosta

Kantajan vaatimukset

Johtokunnan 17.7.2008 tekemä päätös nimittää L virkaa toimittavaksi neuvonantajaksi osastolle OVS on kumottava

ilmoitus avoimesta virasta ECB/074/08 on kumottava

tämän seurauksena on (i) kumottava kaikki avointa virkaa koskevan ilmoituksen perusteella tehdyt päätökset, mukaan lukien päätös, jolla L nimitettiin neuvonantajaksi osastolle OVS ja joka tehtiin palvelukseenottomenettelyn päätteeksi, ja (ii) velvoitettava vastaaja maksamaan oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen määrä kantajalle aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamiseksi ja 2 500 euroa sen aineellisen vahingon korvaamiseksi, joka liittyy kantajan neuvonantajien väliintuloon oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa

mikäli oletetaan, että kumoavan tuomion antamisesta aiheutuisi huomattavia vaikeuksia, vastaaja on velvoitettava maksamaan 45 600 euron suuruinen määrä, ja

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________