Language of document :

2009. március 13-án benyújtott kereset - Cerafogli kontra EKB

(F-23/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Németország) (képviselők: L. Lévi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A Bank Igazgatósága által hozott, az OVS Osztály ideiglenes tanácsosának kinevezéséről szóló határozat megsemmisítése, valamint az EKB/074/08 álláshirdetés és az ennek alapján elfogadott valamennyi határozat megsemmisítése iránti kérelem. Továbbá a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése érdekében az alperes bizonyos összeg megfizetésére való kötelezése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az L.-nek az OVS Osztály tanácsosi állásába való ideiglenes kinevezéséről szóló 2008. július 17-i igazgatósági határozatot;

-    a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EKB/074/08 álláshirdetést;

-    a Közszolgálati Törvényszék következésképpen i. semmisítse meg az álláshirdetés alapján elfogadott valamennyi határozatot, ideértve az L.-nek az OVS Osztály tanácsosi állásába való kinevezéséről szóló, a felvételi eljárás végén hozott határozatot is, és ii. a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése érdekében az alperest kötelezze 10 000 eurót kitevő, méltányosan megállapított összeg megfizetésére, valamint a felperes jogi képviselőinek a pert megelőző eljárás szakaszában való beavatkozásával kapcsolatos vagyoni kár megtérítése érdekében 2 500 euró megfizetésére;

-    amennyiben a megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása komoly nehézségekkel járna, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 45 600 eurót kitevő összeg megfizetésére;

-    a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.

____________