Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 3. března 2009 - Patsarika v. Cedefop

(Věc F-63/07)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Nové přidělení - Práva na obranu - Propuštění v závěru zkušební doby - Řízení bez účasti žalovaného"

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Patsarika (Thessalonique, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (zástupci: M. Fuchs, zmocněnec, ve spolupráci s P. Anestisem, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí CEDEFOP ze dne 20. září 2006, kterým se ukončuje smlouva žalobkyně na dobu určitou po skončení její zkušební doby, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Maria Patsarika ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání ponese vlastní náklady řízení, jakož i jednu čtvrtinu nákladů řízení M. Patsarika.

____________

1 - Úř. věst. C 283, 24.11.2007, s. 43.