Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. március 3-i ítélete - Patsarika kontra Cedefop

(F-63/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Újrabeosztás - Védelemhez való jog - A próbaidő leteltekor történő elbocsátás - Mulasztási eljárás)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Maria Patsarika (Theszaloníki, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és N Keremidas ügyvédek)

Alperes: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) (képviselők: M. Fuchs meghatalmazotti minőségben, segítője: P. Anestis ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Cedefop 2006. szeptember 20-i, a felperes határozott idejű szerződését a felperes próbaidejének lejártakor megszüntető határozatának megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

M. Patsarika maga viseli saját költségeinek háromnegyed részét.

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ viseli saját költségeit, valamint M. Patsarika költségeinek negyedét.

____________

1 - HL C 283., 2007.11.24., 43. o.