Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 3. marta spriedums - Patsarika/Cedefop

(lieta F-63/07) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Iecelšana citā amatā - Tiesības uz aizstāvību - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Aizmuguriska lietas izskatīšana

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Patsarika, Thessalonique (Grieķija) (pārstāvji - N. Korogiannakis un N. Keramidas, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (pārstāvji - M. Fuchs, pārstāvis, kam palīdz P. Anestis, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, CEDEFOP 2006. gada 20. septembra lēmuma, ar ko izbeidz ar prasītāju uz noteiktu laiku noslēgto līgumu, izbeidzoties viņas pārbaudes laikam, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

M. Patsarika [M. Patsarika] sedz trīs ceturtdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs sedz pats savus, kā arī atlīdzina vienu ceturto daļu no M. Patsarikas tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 283, 24.11.2007., 43. lpp.