Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 3 martie 2009 -Patsarika/Cedefop

(Cauza F-63/07)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Schimbare a repartizării - Dreptul la apărare - Concediere la sfârșitul perioadei de probă - Procedură de judecare în lipsă)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Maria Patsarika (Salonic, Grecia) (reprezentanți: N. Korogiannakis și N. Keramidas, avocați)

Pârât: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (reprezentanți: M. Fuchs, agent, asistat de P. Anestis, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei CEDEFOP din 20 septembrie 2006 prin care se desface contractul pe durată determinată al reclamantei la încheierea perioadei de probă a acesteia și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Patsarika suportă trei pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale suportă propriile cheltuieli de judecată și o pătrime din cheltuielile de judecată ale doamnei Patsarika.

____________

1 - JO C 283, 24.11.2007, p. 43.