Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 3 mars 2009 - Patsarika mot Cedefop

(Mål F-63/07)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Ändrad tjänsteplacering - Rätten till försvar - Uppsägning efter provanställningsperioden - Tredskodomsförfarande)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Maria Patsarika (Thessaloniki, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och N. Keramidas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (ombud: M. Fuchs, biträdd av advokaten P. Anestis)

Saken

Dels ogiltigförklaring av Cedefops beslut av den 20 september 2006 att säga upp sökandens tidsbegränsade anställningskontrakt efter provanställningsperioden, dels begäran om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Maria Patsarika ska bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad.

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av Maria Patsarikas rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 283, s. 43.