Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. února 2009 - Schönberger v. Parlament

(Věc F-7/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Srovnávací přezkum zásluh - Přidělení bodů za zásluhy - Zásada rovného zacházení"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Peter Schönberger (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: O. Mader, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: S. Seyr a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2007 o přidělení žalobci nižšího počtu přednostních bodů, než požadoval

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterými Evropský parlament odmítl přidělit P. Schönbergerovi třetí bod za zásluhy za hodnocené období 2003, se zrušují.

Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, strana 69.