Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. veebruari 2009. aasta otsus - Schönberger versus parlament

(Kohtuasi F-7/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Teenete võrdlev hindamine - Teenetepunktide andmine - Võrdse kohtlemise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (esindaja: advokaat O. Mader)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja K. Zejdová)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada parlamendi 15. jaanuari 2007. aasta otsus anda hagejale vähem eelispunkte kui ta oleks soovinud.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada otsused, millega Euroopa Parlament keeldus andmast kolmandat teenetepunkti P. Schönbergerile 2003. aasta hindamise raames.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk. 69.