Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 februarie 2009 - Schönberger/Parlamentul European

(Cauza F-7/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Promovare - Examinare comparativă a meritelor - Atribuirea punctelor de merit - Principiul egalităţii de tratament)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: O. Mader, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanţi: S. Seyr și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Parlamentului European din 15 ianuarie 2007 prin care se atribuie reclamantului un număr de puncte de prioritate inferior celui pe care aceasta ar fi dorit să îl obțină

Dispozitivul

Anulează deciziile prin care Parlamentul European a refuzat să atribuie un al treilea punct de merit domnului Schönberger în cadrul exerciţiului de evaluare 2003.

Obligă Parlamentul European la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 64, 8.3.2008, p. 69.