Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. februarja 2009 - Schönberger proti Parlamentu

(Zadeva F-7/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Primerjalna ocena delovne uspešnosti - Dodelitev točk za delovno uspešnost - Načelo enakega obravnavanja)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Seyr in K. Zejdová, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 15. januarja 2007, s katero se tožeči stranki dodeli manj točk za delovno uspešnost, kot jih je želela dobiti.

Izrek sodbe

Odločbe, s katerimi je Evropski parlament zavrnil dodelitev tretje točke za delovno uspešnost P. Schönbergerju v ocenjevalnem obdobju 2003, so razglašene za nične.

Evropski parlament nosi stroške.

____________

1 - UL C 64, 8.3.2008, str. 69.