Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 februari 2009 - Schönberger mot parlamentet

(Mål F-7/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Jämförelse av kvalifikationerna - Tilldelning av meritpoäng - Likabehandlingsprincipen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten O. Mader)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och K. Zejdová)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 15 januari 2007 att tilldela sökanden färre prioritetspoäng än denne önskat.

Domslut

Europaparlamentets beslut att i betygsförfarandet för år 2003 inte tilldela sökanden ett tredje meritpoäng ogiltigförklaras och

Europaparlamentet förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 64 8.3.2008, s. 69.