Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2008 - Domínguez González v. Komise

(Věc F-88/07)1

"Veřejná služba - Technický asistent - Námitka nepříslušnosti - Námitka nepřípustnosti - Nepříslušnost Soudu"

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Juan Luís Domínguez González (Gérone, Španělsko) (zástupci: původně R. Nicolazzi Angelats, poté R. Nicolazzi Angelats a M.-C. Oller Gil, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na náhradu škody údajně utrpěné žalobcem z důvodu ukončení jeho pracovní smlouvy s ECHO v důsledku výsledku lékařské prohlídky.

Výrok usnesení

1)    Soud nemá pravomoc rozhodovat o žalobě.

2)    Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 37, 9.2.2008, s. 34.