Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 november 2008 - Domínguez González / Commissie

(Zaak F-88/07)1

(Openbare dienst - Technisch assistent - Exceptie van onbevoegdheid - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Onbevoegdheid van Gerecht)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Nicolazzi Angelats, vervolgens R. Nicolazzi Angelats en M. C. Oller Gil, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden door de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst met ECHO op grond van de uitkomst van een medisch onderzoek

Dictum

Het Gerecht is onbevoegd om kennis te nemen van het beroep.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 37 van 09.02.2008, blz. 34.