Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 12. novembra 2008 - Domínguez González proti Komisiji

(Zadeva F-88/07)1

(Javni uslužbenci - Tehnični strokovni sodelavec - Ugovor nepristojnosti - Ugovor nedopustnosti - Nepristojnost Sodišča za uslužbence)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Juan Luís Domínguez González (Girona, Španija) (zastopnika: sprva R. Nicolazzi Angelats, nato R. Nicolazzi Angelats in M.-C. Oller Gil, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Odškodninski zahtevek za škodo, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri ECHO, ki je bila posledica rezultatov zdravniškega pregleda.

Izrek sklepa

1.    Sodišče za uslužbence ni pristojno za obravnavanje tožbe.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 37, 9.2.2008, str. 34.