Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 november 2008 - Domínguez González mot kommissionen

(Mål F-88/07)1

(Personalmål - Teknisk assistent - Invändning om bristande behörighet - Invändning om rättegångshinder - Personaldomstolen saknar behörighet)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Domínguez González (Gérone, Spanien) (ombud: inledningsvis av advokten R. Nicolazzi Angelats, därefter av advokaterna R. Nicolazzi Angelats och M.-C. Oller Gil)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curral och L. Lozano Palacios)

Saken

Begäran om skadestånd för den skada sökanden påstår sig ha lidit efter att hans anställningsavtal hos Echo sades upp som följd av den läkarundersökning som föregår anställning.

Avgörande

Personaldomstolen saknar behörighet att pröva talan.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 37 av den 9.2.2008, s. 34