Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. marts 2009 - Hambura mod Parlamentet

(Sag F-4/08) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - ansættelse - udvælgelsesprocedure - ingen adgang - meddelelse om ansættelse EP/95/S - ingen anvendelse af ansøgningsskemaet i De Europæiske Fællesskabers Tidende - formaliteten - forudgående administrativ procedure)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Johannes Hambura (Soultzbach, Frankrig) (ved avocat S. Hambura)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Seyr og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse Generaldirektoratet for Personale traf den 5. december 2007 om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesproceduren, om annullation af udvælgelsesprocedure EP/95/S, område: læge, og om gennemførelse af en ny udvælgelsesprocedure under anvendelse af elektroniske ansøgningsskemaer.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Johannes Hambura betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 92 af 12.4.2008, s. 50.