Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. märtsi 2009. aasta otsus - Hambura versus parlament

(Kohtuasi F-4/08)1

(Avalik teenistus - Ajutised töötajad - Töölevõtmine - Valikumenetlus - Mittelubamine - Konkursiteade PE/95/S - Euroopa Liidu Teatajas avalduse esitamise vormi kasutamata jätmine - Vastuvõetavus - Eelnev haldusmenetlus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Johannes Hambura (Soultzbach, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat S. Hambura)

Kostja: Euroopa Liidu Parlament (esindajad: S. Seyr ja K. Zejdová)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada Euroopa Parlamendi personali peadirektoraadi 5. detsembri 2007. aasta otsus, millega ei võetud arvesse hageja avaldust, konkurss PE/95/S, eriala: arst, ja viia konkurss uuesti läbi koos elektrooniliste avalduste esitamisvõimalusega.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja J. Hamburalt.

____________

1 - ELT C 92, 12/4/2008, lk 50.