Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 - Hambura v. parlamentti

(Asia F-4/08)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Palvelukseen ottaminen - Valintamenettely - Osallistumisoikeuden epääminen - Palvelukseenottoilmoitus PE/95/S - Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyneen hakulomakkeen käyttämättä jättäminen - Tutkittavaksi ottaminen - Oikeudenkäyntiä edeltävä hallinnollinen menettely)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Johannes Hambura (Soultzbach, Ranska) (edustaja: asianajaja S. Hambura)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstön pääosaston 5.12.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajaa ei hyväksytty mukaan valintamenettelyyn, valintamenettelyn PE/95/S (ala: lääkäri) kumoaminen sekä tämän valintamenettelyn järjestäminen uudestaan siten, että siinä voidaan käyttää sähköisesti saatuja hakulomakkeita

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Johannes Hambura vastaaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 92, 12.4.2008, s. 50.