Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 12 martie 2009 - Hambura/Parlamentul

(Cauza F-4/08)1

(Funcţie publică - Agenţi temporari - Recrutare - Procedură de selecţie - Neadmitere - Aviz de recrutare PE/95/S - Neutilizarea actului de candidatură cuprins în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Admisibilitate - Procedură administrativă prealabilă)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Johannes Hambura (Soultzbach, Franţa) (reprezentant: S. Hambura, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanţi: S. Seyr şi K. Zejdová, agenţi)

Obiectul cauzei

Anularea Deciziei Direcţiei Personal din 5 decembrie 2007 de a nu admite candidatura reclamantului, de a anula concursul PE/95/S, domeniul: medicină şi de a reîncepe procedura de concurs permiţând utilizarea unui act de candidatură în format electronic.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îl obligă pe domnul Hambura la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 92, 12.4.2008, p.50.