Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. märtsi 2009. aasta otsus - Lafleur Tighe versus komisjon

(Kohtuasi F-24/07)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Töölevõtmine - Palgaastmele määramine - Endised sõltumatud eksperdid - Töökogemus - Diplom - Vastavustunnistus - Vastuvõetavus - Uus ja oluline asjaolu)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipiinid) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsus määrata hageja lepingulise töötajana töölevõtmisel IV tegevusüksuse palgaastme 13 järku 1, kuna hageja töökogemuse arvutamisel ei võetud arvesse esimese diplomi (Bachelor) ja teise diplomi (Maîtrise) vahelist perioodi, ning teiseks nõue määrata hageja tagasiulatuvalt palgaastmele 14

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 36.