Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 12 martie 2009 - Lafleur Tighe/Comisia

(Cauza F-24/07)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Recrutare - Încadrare în grad - Foști experți individuali - Experiență profesională - Diplomă - Certificat de echivalență - Admisibilitate - Fapt nou și esențial)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipine) (reprezentanţi: S. Rodrigues şi C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall şi G. Berscheid, agenţi)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri de încadrare a reclamantei în grupa de funcţii IV, în gradul 13 treapta 1 cu ocazia recrutării sale în calitate de agent contractual, întrucât la calculul experienţei sale profesionale nu s-a ţinut seama de perioada cuprinsă între obţinerea primei sale diplome (Bachelor) și obţinerea celei de a doua diplome (Maîtrise) și, pe de altă parte, reîncadrarea retroactivă a reclamantei în gradul 14

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 117, 26.5.2007, p. 36.