Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. marca 2009 - Lafleur Tighe proti Komisiji

(Zadeva F-24/07)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Zaposlovanje - Razvrstitev v naziv - Nekdanji posamezni strokovnjaki - Poklicne izkušnje - Diploma - Spričevalo o enakovrednosti - Dopustnost - Novo in pomembno dejstvo)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipini) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI) o razvrstitvi tožeče stranke v funkcionalno skupnino IV, naziv 13, razred 1, pri njeni zaposlitvi kot začasne uslužbenke, ker se pri izračunu njenih delovnih izkušenj ni upošteval čas med pridobitvijo njene prve diplome (Bachelor) in pridobitvijo druge diplome (magisterija), in drugič, retroaktivna razvrstitev tožeče stranke v naziv 14.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 36.