Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2009. aasta otsus - Giaprakis versus regioonide komitee

(Kohtuasi F-106/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töötasu - Rahalise tasu osaline ülekandmine väljapoole teenistuskohta - Endiste personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 2 punkt b - Hoius-eluase - Alusetult makstud summade tagastamine - Ülekannete ebaseaduslikkus - Rikkumise ilmne iseloom)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stavros Giaprakis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Liidu regioonide komitee (esindajad: P. Cervilla, keda assisteeris advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 21. novembri 2006. aasta otsus nõuda tagasi hagejale makstud summad tulenevalt aprillist 2004 kuni juunini 2005 tema rahalise tasu osalisele Prantsusmaale ülekandmisele kohaldatavast paranduskoefitsiendist, kuna väidetavalt ei järgitud ülekandmisel nõutavaid tingimusi - Kahjunõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Liidu Regioonide Komitee 21. novembri 2006. aasta otsus nõuda tagasi aprillist 2004 kuni juunini 2005 tema rahalise tasu osalisele Prantsusmaale ülekandmisele kohaldatavast paranduskoefitsiendist tulenev summa 1 246,06 eurot.

Mõista Euroopa Liidu Regioonide Komiteelt S. Giaprakise kasuks välja hüvitis summas 1 246,06 eurot, millele lisandub viivis alates tagasimaksmise kuupäevast kuni täieliku tasumiseni, asjaomasel perioodil kohaldatava Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, millele lisandub kaks punkti.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Liidu Regioonide Komiteelt.

____________

1 - ELT C 297, 8.12.2007, lk 49