Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2009 - Giaprakis v. alueiden komitea

(Asia F-106/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Palkan osan siirtäminen asemamaan ulkopuolelle - Vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan b alakohta - Asuntosäästäminen - Perusteettoman edun palauttaminen - Edellytykset - Siirtojen sääntöjenvastaisuus - Ilmeinen sääntöjenvastaisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stavros Giaprakis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea (asiamies: P. Cervilla, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 21.11.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin periä takaisin määrät, jotka kantajalle on maksettu korjauskertoimen perusteella siitä hänen palkkansa osasta, joka on siirretty Ranskaan huhtikuun 2004 ja kesäkuun 2005 välisenä aikana, sillä perusteella, että siirrolle asetettuja edellytyksiä ei väitetysti ollut noudatettu - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan unionin alueiden komitean 21.11.2006 tekemä päätös, jolla määrättiin perittäväksi takaisin määrät, jotka on maksettu korjauskertoimen soveltamisen perusteella Stavros Giaprakiksen siihen palkan osaan, joka on siirretty Ranskaan huhtikuun 2004 ja kesäkuun 2005 välisenä aikana, ja joiden yhteismäärä on 1246,06 euroa, kumotaan.

Euroopan unionin alueiden komitea velvoitetaan palauttamaan Stavros Giaprakikselle 1246,06 euroa korotettuna viivästyskorolla, joka on Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioitaan varten kyseessä olevaa ajanjaksoa varten vahvistama korko korotettuna kahdella pisteellä, takaisinperintäpäivästä lukien siihen saakka, kunnes maksu on suoritettu kokonaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin alueiden komitea vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 297, 8.12.2007, s. 49.