Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. március 10-i ítélete - Giaprakis kontra Régiók Bizottsága

(F-106/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - A díjazás egy részének az alkalmazás helye szerinti országon kívülre történő átutalása - A régi személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja - Lakásmegtakarítás - Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése - Feltételek - Az átutalás szabálytalansága - A szabálytalanság nyilvánvaló jellege)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stavros Giaprakis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Régióinak Bizottsága (képviselők: P. Cervilla meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2006. november 21-i, a felperes számára a 2004. áprilisa és 2005. júniusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén folyósított összegek az ezen átutalás feltételeinek állítólagos be nem tartása miatti megtérítésére vonatkozó határozat megsemmisítése - Kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Régióinak Bizottsága 2006. november 21-i, a S. Giaprakis számára a 2004. áprilisa és 2005. júniusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén folyósított 1 246,06 euró visszatéríttetését elrendelő határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Unió Régióinak Bizottságát, hogy fizesse meg S. Giaprakis számára az 1 246,06 eurónak a visszatéríttetés napjától kezdődően a tényleges kifizetés napjáig számított - az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre vonatkozóan megállapított és az említett időszakban hatályos kamat két százalékponttal növelt értékének megfelelő - késedelmi kamattal növelt összegét.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 297., 2007.12.8., 49. o.