Language of document :

2009 m. kovo 10 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Giaprakis prieš Regionų komitetą

(Byla F-106/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Atlyginimas - Dalies atlyginimo pervedimas ne į darbo vietos šalį - Ankstesniųjų Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 2 dalies b punktas - Taupomoji būsto sąskaita - Neteisėtai sumokėtų sumų grąžinimas - Sąlygos - Nepastovus pervedimas - Akivaizdus pažeidimo pobūdis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Stavros Giaprakis (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovas: Europos Sąjungos Regionų komitetas, atstovaujamas P. Cervilla, padedamo advokato B. Wägenbaur

Dalykas

2006 m. lapkričio 21 d. Sprendimo dėl reikalavimo grąžinti sumas, sumokėtas ieškovui, remiantis daliai jo nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. birželio mėn. į Prancūziją pervesto atlyginimo taikytu korekciniu koeficientu, dėl tariamo šiam pervedimui nustatytų reikalavimų nesilaikymo, panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostolius.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. lapkričio 21 d. Europos Sąjungos Regionų komiteto sprendimą, kuriuo reikalaujama grąžinti sumas, apskaičiuotas pagal daliai nuo 2004 m. balandžio mėn. iki 2005 m. birželio mėn. į Prancūziją perversto S. Giaprakis atlyginimo taikytą korekcinį koeficientą 1 246,06 euro sumai.

Priteisti iš Europos Sąjungos Regionų komiteto grąžinti S. Giaprakis 1 2406,06 euro sumą su palūkanomis, skaičiuojamomis nuo grąžinimo dienos iki faktinio sumokėjimo pagal Europos centrinio banko nustatytą normą, atitinkamu laikotarpiu taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem punktais.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Sąjungos Regionų komitetas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 297, 2007 12 8, p. 49.