Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 10 martie 2009 -Giaprakis/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-106/07)1

[Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Transfer al unei părți din retribuții în afara țării de repartizare - Articolul 17 alineatul (2) litera (b) din anexa VII la vechiul Statut - Economii pentru locuinţă - Recuperare a plăţilor necuvenite - Condiţii - Neregularitate a transferurilor - Caracter evident al neregularităţii]

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Stavros Giaprakis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (reprezentanţi: P. Cervilla, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea Deciziei din 21 noiembrie 2006 de recuperare a sumelor plătite reclamantului cu titlu de coeficient corector asupra părţii din retribuţiile sale transferate în Franţa între lunile aprilie 2004 și iunie 2005, datorită pretinsei încălcări a condiţiilor impuse pentru acest transfer - Cerere de despăgubiri

Dispozitivul

Anulează Decizia Comitetului Regiunilor din 26 noiembrie 2006 de recuperare a sumelor care rezultă din aplicarea coeficientului corector asupra părţii din retribuţiile domnului Giaprakis transferate în Franţa între lunile aprilie 2004 și iunie 2005, în valoare de 1 246,06 euro.

Obligă Comitetul Regiunilor Uniunii Europene la restituirea către domnul Giaprakis a sumei de 1 246,06 euro, majorată cu dobânzi de întârziere care curg de la data la care s-a dispus restituirea și până la data efectuării plăţii, la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de refinanţare și aplicabil în perioada în cauză, majorat cu două puncte procentuale.

Respinge acţiunea pentru restul motivelor.

Comitetul Regiunilor Uniunii Europene suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 297, 8.1.2007, p. 49.