Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 10. marca 2009 - Giaprakis proti Odboru regij

(Zadeva F-106/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Osebni prejemki - Prenos dela prejemkov zunaj države razporeditve - Člen 17(2)(b) Priloge VII k nekdanjim Kadrovskim predpisom - Varčevalni račun za stanovanjsko gradnjo - Izterjava neupravičenih plačil - Pogoji - Nepravilnost nakazil - Očitnost nepravilnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stavros Giaprakis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Odbor regij Evropske unije (zastopnika: P. Cervilla, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti sklepa z dne 21. novembra 2006 o vračilu zneskov, ki so bili izplačani tožeči stranki na podlagi korekcijskega faktorja glede dela prejemkov, nakazanih v Franciji od aprila 2004 do junija 2005, zaradi zatrjevanega nespoštovanja pogojev za ta nakazila - Odškodninski zahtevek

Izrek sodbe

Sklep Obora regij Evropske unije z dne 21. novembra 2006, s katerim je bilo naloženo vračilo zneskov, izračunanih na podlagi korekcijskega faktorja glede dela prejemkov S. Giaprakisa, nakazanih v Franciji od aprila 2004 do junija 2005, v višini 1246,06 EUR, se razglasi za ničnega.

Odboru regij Evropske unije se naloži povrnitev zneska S. Giaprakisu v višini 1246,06 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi, ki tečejo od datuma vračila do popolnega plačila in ki se izračunajo na podlagi stopnje, ki jo je Evropska centralna banka določila za operacije glavnega refinanciranja v zadevnem obdobju, povišane za dve odstotni točki.

V preostalem se tožba zavrne.

Odboru regij Evropske unije se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 297, 8.12.2007, str. 49.