Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. március 10-i ítélete - Tsirimiagos kontra Régiók Bizottsága

(F-100/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - A díjazás egy részének az alkalmazási hely szerinti országon kívülre történő átutalása - A régi személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikke (2) bekezdésének b) pontja - Lakástakarék-számla - Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése - Feltételek - Az átutalás szabálytalansága - A szabálytalanság nyilvánvaló jellege)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Régióinak Bizottsága (képviselők: P. Cervilla meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2006. november 21-i, a felperes számára a 2004. áprilisa és 2005. májusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén folyósított összegek az ezen átutalás feltételeinek állítólagos be nem tartása miatti megtérítésére vonatkozó határozat megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Régiói Bizottságának a 2007. június 21-i határozattal módosított 2006. november 21-i határozatát megsemmisíti abban a részében, amely elrendeli a K. Tsirimiagos számára a 2004. áprilisa és 2005. májusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén folyósított 15 300 euró visszafizettetését.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Unió Régióinak Bizottságát, hogy - késedelmi kamatokkal növelve - fizesse meg K. Tsirimiagos számára a díjazásából visszatartott 15 300 eurót, amely megfelel a számára 2004. áprilisa és 2005. májusa között a lakástakarék-számlájára átutalt korrekciós együtthatója címén folyósított összegnek; a késedelmi kamat számítása a visszatéríttetés napjától kezdődően a tényleges kifizetés napjáig számítandó, mértéke megfelel az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított és az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat két százalékponttal meghaladó mértéknek.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága maga viseli saját költségeit, valamint ezen felül köteles viselni a felperesnél felmerült költségek felét.

A felperes maga viseli saját költségeinek felét.

____________

1 - HL C 269., 2007.11.10., 73. o.