Language of document :

Kanne 24.2.2009 - De Britto Patricio-Dias v. komissio

(Asia F-16/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, jolla on hylätty kantajan tekemä valitus sellaisesta päätöksestä, joka koskee hänen arviointiaan vuoden 2007 osalta, on kumottava

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 21.11.2008 tekemä päätös ja, niiltä osin kuin on tarpeen, urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.2007-31.12.2007 on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________