Language of document :

2009. február 24-én benyújtott kereset - De Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-16/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által a róla szóló, a 2007. évre vonatkozó értékeléssel szemben benyújtott panaszt elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. november 21-i határozatát, és amennyiben szükséges, a 2007. január 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________