Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 24. februārī - De Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-16/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge de Britto Patricio-Dias, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar ko noraida prasītāja sūdzību par lēmumu saistībā ar viņa novērtēšanu 2007. gadā, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 21. novembra lēmumu un, ciktāl tas ir nepieciešams, karjeras novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________