Language of document :

Beroep ingesteld op 24 februari 2009 - De Britto Patricio-Dias / Commissie

(Zaak F-16/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen het besluit betreffende zijn beoordeling over 2007

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 21 november 2008 en, voor zover nodig, van het loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________