Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. július 8-i végzése - Sevenier kontra Bizottság

(F-62/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A szolgálati jogviszony megszűnése - Lemondás - Visszavonás iránti kérelem)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Roberto Sevenier (Párizs, Franciaország) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes lemondása felajánlásának visszavonására, valamint az orvosi bizottság megkeresésére irányuló felperesi kérelmet, ennek következtében pedig azon kérelmet elutasító bizottsági határozat megsemmisítése, hogy a felperest helyezzék vissza az Európai Bizottsághoz, a szakmai előmenetelnek a lemondása felajánlásának időpontjától kezdődő helyreállításával

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Roberto Seveniert kötelezi a költségek viselésére.

A beavatkozási kérelemről nem szükséges határozni.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a beavatkozási kérelemmel összefüggésben felmerült saját költségeit.

____________

1 - HL L 247., 2008.9.27., 25. o.