Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 8. jūlija rīkojums - Sevenier/Komisija

(lieta F-62/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Dienesta attiecību izbeigšanās - Atbrīvošana no amata pēc paša vēlēšanās - Prasība par atsaukumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Sevenier, Parīze (Francija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums par tā iesnieguma par atbrīvošanu no amata atsaukumu un par vēršanos ārstu komisijā, atcelšana, un līdz ar to prasība atjaunot prasītāju darbā Eiropas Komisijā, atjaunojot dienestā no tā atbrīvošanas no amata dienas

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Sevenier atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

nav nepieciešams izskatīt pieteikumu par iestāšanos lietā;

attiecībā uz pieteikumu par iestāšanos lietā Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 247, 27.09.2008., 25. lpp.